Házirend

  • 1) Tudomásul veszem, hogy az alkalmak során nem történik diagnosztizálás vagy bármilyen más orvosi tevékenység, gyógyítás, terápia. Felnőttként saját felelősségemre veszek részt, gyermeke(i)m pedig Szülői felelősségemre vesz(nek) részt a megbeszélt időponton.

  • 2) Bizonyos szolgáltatás, mint pl. a lovas fejlesztés csak időszakosan érhető el, kiegészítő módszerként, emiatt várólistára kell számítani és a Szülő felelősségére vesz részt rajta a gyermek. A szülő vállalja a biztonsági felszerelés, kobak beszerzését. Ez a szolgáltatás nem egyenlő a lovas terápiával!

  • 3) Az alkalmakra érdemes olvasó szemüveget hoznia annak, akinek szüksége van rá.

  • 4) Lehetőség van SOS időpontot kérni, amely alkalom a bejelentkezést követő 5 napon belül kerül megtartásra. Ezen lehetőség külön díjazásba esik!

  • 5) A megbeszélt alkalmat 24 órával és 12 órával az adott ülés megkezdése előtt díjmentesen le lehet mondani.

  • 6) Ha a megbeszélt időpont kezdése előtt 6 órán belül történik a lemondás, akkor ezen lemondásért felár fizetendő. A felár rendezhető egy általam küldöt bankszámlaszámra történő utalás formájában vagy a következő alkalmon történő személyes megjelenéskor. A felár díja: 7.000Ft.

  • 7) A második, lemondás nélkül elmulasztott alkalmak után már nem kérhető új időpont, kivéve ha a kliens vállalja, hogy a következő alkalom díját és az elmulasztott alkalmak díjának 50%-át előre utalással irányomba rendezi.